sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Hồng
Giám đốc - 0935 174 328

Vải TC

Vải TC 65-35
Vải TC 65-35
Vải TC 80-20
Vải TC 80-20
Vải TC 83-17
Vải TC 83-17
Vải TC
Vải TC
Vải TC
Vải TC
Vải TC
Vải TC
Vải TC
Vải TC

Vải lót

Vải lót
Vải lót
Polytafeta 190 T
Polytafeta 190 T
Polytafeta 210 T
Polytafeta 210 T
Vải lót màu
Vải lót màu
Vải lót màu
Vải lót màu
Vải lót TC
Vải lót TC
Vải lót túi xách
Vải lót túi xách
Vải lót
Vải lót

Vải Kaki

Vải Kaki
Vải Kaki
Vải Kaki
Vải Kaki
Vải Kaki Cotton
Vải Kaki Cotton
Vải Kaki Cotton
Vải Kaki Cotton

Vải Xi

Vải xi
Vải xi
Vải xi
Vải xi

Vải Polyester

Vải Polyester
Vải Polyester
Vải Polyester
Vải Polyester
Vải Polyester
Vải Polyester

Vải polytafeta

Vải polytafeta
Vải polytafeta
Vải polytafeta
Vải polytafeta
Vải polytafeta
Vải polytafeta
Vải polytafeta
Vải polytafeta
Vải polytafeta
Vải polytafeta